Mixed Content: The page at … was loaded over HTTPS, but requested an insecure frame hay còn gọi là nginx reverse proxy mixed content(http, https) Trong trường hợp bạn sử dụng nginx như một giải pháp proxy hay cân bằng tải.

Nêu bạn bị lỗi này thì thêm cấu hình sau vào nginx

# Xử lý lỗi Mixed Content: The page at ... was loaded over HTTPS, but requested an insecure frame

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
add_header Content-Security-Policy upgrade-insecure-requests;

Sau đó khởi động lại nginx bằng lệnh : service nginx restart

4/5 - (4 votes)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments